Považujete školní web za důležitou součást prezentace školy?

Ano - 83.3%
Ne - 0%
Nevím - 16.7%

Školní web s redakčním systémem

Školní webový portál založený na redakčním systému je moderní komunikační nástroj, který školám umožňuje snadné a pohodlné vytváření a správu školních webových stránek bez znalosti programování a psaní textů v HTML. Školy tak mohou rychle, s minimem úsilí a nízkými náklady zkvalitnit či rozšířit komunikaci se žáky, rodiči i širokou veřejností. V širším pohledu tak škola získá výkonný a profesionální nástroj pro budování širších vazeb ve struktuře společnosti.

Webový portál s redakčním systémem

Klíčové vlastnosti:

 • Je velice silný, ale uživatelsky jednoduchý nástroj s jehož pomocí si může škola vytvářet vlastní webovou prezentaci.
 • Pracovníci školy nepotřebují programátorské ani jiné speciální znalosti v oblasti internetového publikování.
 • Ovládání a vkládání informací do redakčního systému je snadné a intuitivní.
 • Umožňuje vytvořit podle potřeby jak rozsáhlé, tak obsahově prosté informační stránky.
 • Umožňuje delegovat odpovědnost za obsah na učitele a případně i žáky a jiné osoby. Obsah lze před zveřejněním cenzorovat.
 • Každý z pedagogů může využívat web podle svých aktuálních potřeb v souladu s učebním plánem školy. 
 • Informace určená ke zveřejnění se zobrazí návštěvníkům webu bez zbytečného odkladu. Nemusíte čekat, až někdo texty zpracuje a vyvěsí.
 • Portál s redakčním systémem je spravovatelný z jakéhokoliv místa připojeného na internet. Na tvorbě obsahu tak můžete pracovat ve volné chvíli například z domova.
 • Díky integraci může škola ušetřit finance za správu a provoz webu.

Výhody našeho řešení

Stále aktuální a přehledný web s minimem úsilí
 • Školní web vytvoří škola snadno a rychle bez speciálních znalostí v oblasti designu, webové tvorby či programování v HTML.
 • Design stránek lze přizpůsobit požadavkům školy.
 • Webové stránky školy může tvořit celý pedagogický sbor. Delegování práv uživatele zajistí bezpečná privilegia pro jednotlivé uživate, omezí jejich práva ke zveřejnění obsahu nebo jim vyčlení pouze určitou kategorii.
 • Redakční systém umožňuje okamžitě publikovat články, obrázky a fotky, aktuální sdělení, události v kalendáři, studijní materiály, ankety, odkazy a kontakty.
 • Publikovat pomocí redakčního systému je snadné. Není to těžší než napsat článek v textovém editoru.

  Práce s redakčním systémem je jako práce s textovým editorem...
Minimální nároky na technické vybavení školy
 • K tomu, aby se dalo naše řešení využívat není třeba téměř nic, postačuje běžný počítač připojený k internetu.
 • V případě, že se škola rozhodnete umístit web na vlastní server, můžeme provést instalaci jak na server s operačním systémem Linux, tak Microsoft Windows. Odpadá tedy investice do drahého technického vybavení.
Využití školního webu pro interaktivní práci s žáky a rodiči
 • Správce redakčního systému školy může delegovat roli redaktora na žáky, či další osoby a nechat je přispívat na školní web. Všechny články a příspěvky lze nechat projít schválením vybraných osob. 
 • Žákům je možno vyhradit pouze samostatnou stránku (např. pro školní časopis). Velmi snadno lze vytvořit i stránku pro jejich návrhy a připomínky.
 • Definováním uživatelů webu jde snadno zajistit seznam osob, kterým se určené stránky budou zobrazovat, a kterým ne. 
 • Učitelé mohou školní stránky využívat k zadávání domácích úkolů, slohových prací nebo k vyvěšování studijních materiálů. Na web mohou umístit prakticky vše, co je nad rámec běžných vyučovacích hodin.
 • Díky integrovaným průzkumům a hodnocením může vedení školy snadno získat a udržet si přehled o aktuální atmosféře uvnitř kolektivu.
Komunikace s rodiči

 • Součástí webového portálu je fórum usnadňující komunikaci s rodiči. Škola například na webu vytvoří téma, ke kterému bude chtít, aby se rodiče vyjádřili. Rodiče mohou následně ve svém volném čase reagovat příspěvkem. Lze tak ošetřit komunikaci s rodiči, kteří nemají čas na pravidelné schůzky ve škole.
 • Volitelným modulem portálu jsou zabezpečené stránky s údaji o prospěchu žáka, elektronické omluvenky, docházka, evidence stravování a další.
 • Rodiče mají možnost o svých dětech získat komplexní a aktuální informace.
Adaptabilita a růst
 • Redakční systém umožňuje integrovat další či nové funkce. Díky přizpůsobivosti může škola rychle reagovat na nové potřeby školského prostředí (nové zákony, vyhlášky, zájmy rodičů, nařízení zřizovatele apod.).
 • Naše řešení nabízí vysoký stupeň adaptability již v přípravné fázi. Dle požadavků školy je portál přizpůsoben individuálním potřebám, jak po funkční, tak grafické stránce.
Hot-Line podpora
 • Přestože je náš systém velice robusní a do značné míry na administrátorech nezávislý, nabízíme všem uživatelům možnost technické konzultace a on-line pomoci při tvorbě a správě obsahu.
Úspora nákladů
 • Bude-li si chtít škola pořídit vlastní internetové stránky s redakčním systémem, má několik možností. Může využít různé nabídky placených či neplacených webhostingů, pořídit si vlastní server, nebo využít našich služeb a pořídit si náš redakční systém. V případě, že se škola rozhodne využít služeb některého z poskytovatelů webhostingu zdarma bude mít buď výrazně omezený rozsah služeb (zejména prostoru pro obsah a databáze) nebo za využívání služeb webhostingu zaplatí. V případě pořízení vlastního serveru musí škola počítat s poměrně vysokými pořizovacími náklady. U všech předchozích variant se škola nevyhne nutnosti, aby si na zřízení a udržování webovských stránek platila programátora a případně i grafika. V každém případě se tak její náklady na provoz webových stránek vyšplhají mnohem výš než u našeho redakčního systému.
 • Náš redakční systém může škola provozovat na svém nebo našem serveru. Může také využít server některého z našich partnerů pro webhosting.
Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte naše obchodní oddělení:

+ 420 571 165 345
+ 420 774 510 376